Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami Borszowski

Follow Zobacz

Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami Borszowski Podręcznik jest pracą zbiorową pracowników i doktorantów Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W książce w sposób przejrzysty przedstawiono złożone zagadnienia dotyczące prawa podatkowego: od pods


Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami Borszowski
Autor: Paweł Borszowski
Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami Borszowski Podręcznik jest pracą zbiorową

Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami Borszowski Podręcznik jest pracą zbiorową pracowników i doktorantów Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W książce w sposób przejrzysty przedstawiono złożone zagadnienia dotyczące prawa podatkowego: od pods

Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami Borszowski
Autor: Brzeziński Bogumił
Wykładnia prawa podatkowego Brzeziński Problematyka wykładni prawa

Wykładnia prawa podatkowego Brzeziński Problematyka wykładni prawa budził duże zainteresowanie zarówno praktyków, jak i nauke prawa. Prawo należy traktować jako zespół tekstów prawnych oraz zasad ich interpretacji, te ostatnie przesądzają ostatecznie o treści normy prawnej, jaką ustala się w oparci

Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami Borszowski
Autor: Mastalski Ryszard
Prawo podatkowe Mastalski Podręcznik z prawa podatkowego składa się z trzech

Prawo podatkowe Mastalski Podręcznik z prawa podatkowego składa się z trzech części. Wprowadzenia do prawa podatkowego. Ogólnego prawa podatkowego – zobowiązań podatkowych i postępowania podatkowego. Szczegółowego prawa podatkowego. Książka ta ma stanowić całościowe opracowanie prawa podatkowego.

Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami Borszowski
Autor: Andrzej Gomułowicz
Podatki i prawo podatkowe Gomułowicz Kompleksowe omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących problematyki

Podatki i prawo podatkowe Gomułowicz Kompleksowe omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących problematyki prawa podatkowego. W książce o podatkach i prawie podatkowym przedstawiono zarówno teorię podatku, jak i obowiązujące w Polsce rozwiązania prawnopodatkowe. Szczególną uwagę zwrócono na najno

Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami Borszowski
Autor: Oktaba Robert
Prawo podatkowe Oktaba Podręcznik z prawa podatkowego powstał

Prawo podatkowe Oktaba Podręcznik z prawa podatkowego powstał przede wszystkim z myślą o studentach wydziałów prawa i administracji. Dodatkowo, może okazać się pomocny także studentom innych kierunków studiów, jak np. ekonomii czy zarządzania. Publikacja przedstawia w usystematyzowanej i czytelnej form

Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami Borszowski
Autor: Podręczniki Prawnicze
Prawo podatkowe Podręcznik Smoleń Podręczniki Prawnicze Seria o

Prawo podatkowe Podręcznik Smoleń Podręczniki Prawnicze Seria o prawie podatkowym stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu. Publikacja skierowana jest przede wszystkim do uczestników wykładów kursowych, wykładów specjalizacyjnych (konwersatoriów, fakultetów), seminar

Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami Borszowski
Autor: Paweł Mikuła
Obowiązki dokumentacyjne i formalne w prawie podatkowym Książka z

Obowiązki dokumentacyjne i formalne w prawie podatkowym Książka z prawa podatkowego omawia najważniejsze zagadnienia dotyczące problematyki obowiązków dokumentacyjnych i formalnych występujących w polskim prawie podatkowym. W książce zwrócono uwagę na kwestie ich związku z zasadami proporcjonalności

Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami Borszowski
Autor: Rafał Dowgier
Prawo podatkowe Minirepetytorium Repetytorium z prawa podatkowego przeznaczone

Prawo podatkowe Minirepetytorium Repetytorium z prawa podatkowego przeznaczone jest przede wszystkim dla studentów prawa i ekonomii. Będzie pomocne wszystkim, którzy w krótkim czasie chcieliby powtórzyć i usystematyzować zdobytą już wiedzę z zakresu prawa podatkowego, w tym m.in. aplikantom adwokackim i r

Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami Borszowski
Autor: Bigas Adam
Prawo podatkowe Kazusy z rozwiązaniami Zbiór kazusów wraz z komentarzem i

Prawo podatkowe Kazusy z rozwiązaniami Zbiór kazusów wraz z komentarzem i rozwiązaniami zadań problemowych i obliczeniowych z zakresu 14 ustaw podatkowych został przygotowany na podstawie zagadnień, które mogą powodować największe wątpliwości. Opracowanie daje nie tylko możliwość sprawdzenia się pr

Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami Borszowski
Autor: Nykiel Włodzimierz
Polskie prawo podatkowe Podręcznik akademicki Jest to kolejne wydanie cieszącego

Polskie prawo podatkowe Podręcznik akademicki Jest to kolejne wydanie cieszącego się dużym zainteresowaniem podręcznika akademickiego. Materiał zawarty w podręczniku został zaktualizowany oraz uzupełniony. Autorzy uwzględnili stan prawny na dzień 1 lipca 2015 r. Podręcznik jest adresowany przede wszystk

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami Borszowski


Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami Borszowski