Obowiązki dokumentacyjne i formalne w prawie podatkowym Książka z prawa podatkowego omawia najważniejsze zagadnienia dotyczące problematyki obowiązków dokumentacyjnych i formalnych występujących w polskim prawie podatkowym. W książce zwrócono uwagę na kwestie ich związku z zasadami proporcjonalności i równości, a także powody ich ewentualnej niezgodności z Konstytucją czy prawem unijnym. Książka to w konsekwencji również zbiór praktycznych argumentów za ograniczeniem uwzględniania niektórych obowiązków o charakterze formalnym.


Autor: Oktaba Robert
Prawo podatkowe Oktaba Podręcznik z prawa podatkowego powstał przede wszystkim z myślą

Prawo podatkowe Oktaba Podręcznik z prawa podatkowego powstał przede wszystkim z myślą o studentach wydziałów prawa i administracji. Dodatkowo, może okazać się pomocny także studentom innych kierunków studiów, jak np. ekonomii czy zarządzania. Publikacja przedstawia w usystematyzowanej i czytelnej form

Autor: Mastalski Ryszard
Prawo podatkowe Mastalski Podręcznik z prawa podatkowego

Prawo podatkowe Mastalski Podręcznik z prawa podatkowego składa się z trzech części. Wprowadzenia do prawa podatkowego. Ogólnego prawa podatkowego – zobowiązań podatkowych i postępowania podatkowego. Szczegółowego prawa podatkowego. Książka ta ma stanowić całościowe opracowanie prawa podatkowego.

Autor: Podręczniki Prawnicze
Prawo podatkowe Podręcznik Smoleń Podręczniki Prawnicze Seria o prawie podatkowym

Prawo podatkowe Podręcznik Smoleń Podręczniki Prawnicze Seria o prawie podatkowym stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu. Publikacja skierowana jest przede wszystkim do uczestników wykładów kursowych, wykładów specjalizacyjnych (konwersatoriów, fakultetów), seminar

Autor: Paweł Mikuła
Obowiązki dokumentacyjne i formalne w prawie podatkowym Książka

Obowiązki dokumentacyjne i formalne w prawie podatkowym Książka z prawa podatkowego omawia najważniejsze zagadnienia dotyczące problematyki obowiązków dokumentacyjnych i formalnych występujących w polskim prawie podatkowym. W książce zwrócono uwagę na kwestie ich związku z zasadami proporcjonalności

Autor: Paweł Borszowski
Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami Borszowski Podręcznik jest pracą zbiorową pracowników

Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami Borszowski Podręcznik jest pracą zbiorową pracowników i doktorantów Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W książce w sposób przejrzysty przedstawiono złożone zagadnienia dotyczące prawa podatkowego: od pods

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Obowiązki dokumentacyjne i formalne w prawie podatkowym


Obowiązki dokumentacyjne i formalne w prawie podatkowym